„Przechodź spokojnie przez hałas i pośpiech , pamiętaj jaki spokój można znaleźć w ciszy. O ile to możliwe bez wyrzekania się siebie bądź na dobrej stopie ze wszystkimi. Wypowiadaj swą […]

„Gdzie można spotkać szczęśliwych ludzi? Wśród optymistów. Są jeszcze tacy, na szczęście. Oni wiedzą jak być szczęśliwym, bo potrafią zauważyć dobre strony życia. Jeszcze nigdy nie spotkałem szczęśliwego pesymisty. Pesymiści […]