„Sko­ro nie można się cofnąć, trze­ba zna­leźć naj­lep­szy sposób, by pójść naprzód”.  ” Kiedy możemy zauważyć mo­ment, gdy kończy się noc a zaczy­na dzień? „Kiedy pod­chodzi do nas ob­cy człowiek, spontanicznie poda swoją dłoń , pomoże […]