Cytat z książki „ Autyzm chaotyczny taniec umysłu Pamiętnik Babci Kubusia „ „Autyzm — przemyślenia” „Zamknięty w szklanej kuli, oddzielony od pięknych doznań rzeczywistego świata idę przed siebie. Zdarza się, […]

„Szczęście nie jest prze­cież sta­nem wie­cznym. Zresztą też i nie ok­re­sowym. Szczęście to po pros­tu ta­ki skur­cz ser­ca, które­go doz­na­je się cza­sami, kiedy człowieka prze­pełnia ta­ka ra­dość, że wprost trud­no ją znieść. Zni­ka równie szyb­ko jak się po­jawia. I nie ma go, dopóki nie na­dej­dzie zno­wu, by spra­wić, […]