Listopad 2013

Dzień 1 listopada , pamiętamy  w sposób szczególny o tych, którzy swój szlak już zakończyli . W skupieniu stajemy przy mogiłach bliskich , których odejście  zmieniło i nasze życie . […]