Luty 2015

Od dziecinnych lat osoby niepełnosprawne, zaburzone w różnym stopniu wzbudzały mój wielki szacunek . Nigdy w życiu nie przypuszczałam, że szeregi tej grupy „zasili” mój wspaniały wnuk .. Wczoraj będąc […]