Sierpień 2013

INNY …, bo chory, może biedny , ułomny. Dziwny to osąd , tak często bolesny . Możesz wyróżniać się w środowisku z różnych przyczyn , na które masz wpływ, bądź […]

Wirtualna przestrzeń…Gdzieś po drugiej stronie monitora siedzi ktoś, z kim możesz zamienić kilka słów, z czasem zdań. Wspólny temat, dobry kontakt , rodzi się nowa znajomość…Mija czas, kontakt w przekazie  […]