Listopad 2010

TOLERANCJA – to słowo o bogatym, wielorakim znaczeniu. Tolerancja dla ‘INNYCH” – innych w wierze, kolorze skóry, poglądach społecznych .Tolerancja (od łac. tolerare = znosić, wytrzymywać) oznacza cierpliwość i wyrozumiałość […]

Cytaty z publikacji; źródło – Internet Zaburzenia w zakresie języka i komunikowania się; Osoba z autyzmem: może nie rozumieć i nie potrafić nadać znaczenia gestom, mimice, tonowi głosu • może […]