Sierpień 2010

Słoneczny, piękny dzień. Alejkami w parku spacerują ludzie ze swoimi pupilami – pieskami , rodzice z dziećmi , które czerpią swobodę przestrzeni do biegania. Jakby inny plan , inne ujęcie […]

Grażyna Bodora – cytat z publikacji (..)Warunkiem dawania sobie rady z dzieckiem autystycznym jest spójny dom, pomaganie sobie nawzajem, atmosfera sprzyjająca mówieniu o swoich uczuciach i wspólne uczestniczenie w zajęciach […]