Lipiec 2010

Krótkie opowiadanie: DESIDERATA Przechodź spokojnie przez hałas i pośpiech i pamiętaj, jaki spokój można znaleźć w ciszy. O ile to możliwe, bez wyrzekania się siebie, bądź na dobrej stopie ze […]

Ja, jak i moi koledzy, koleżanki dotknięci chorobą poczęliśmy się z miłości. Zanim zagościliśmy pod serduszkami Naszych MAM rodzice pragnęli Nas . Zanim przyszliśmy na świat już byliśmy kochani. Nasze […]