styczeń 2014

Autyzm -to zaburzenie rozwojowe , w którym ważną rolę odgrywa funkcjonowanie mózgu. Zaburzenie polega na odcięciu się  od zewnętrznego świata, ograniczeniu wymiany informacji ze środowiskiem, subiektywnym poczuciu odizolowania. Prowadzone badania […]

Kubuś  przechodzi niewielki regres.  Infekcje , które uniemożliwiały kontynuowanie terapii w odpowiednim tempie , leki, sterydy skutkują , że Jego mowa stała się mało wyraźna. Informacje, które  chce przekazać  jakby […]