Czerwiec 2011

Ciekawe motta  mogą pomóc w przetrwaniu, są drogowskazem w różnych sytuacjach, które tak nagle daruje nam los…Interpretacja tych przekazów jest indywidualna, wczytywanie się w zapiski krótkich słów, zrozumienie ich sensu…są […]

Beznadzieja, niemoc, bunt…łzy…takie emocje towarzyszą rodzinom, w których tak nagle pojawia się słowo CHOROBA. Każdy przypadek jest indywidualny, każde schorzenie samo w sobie jest przeogromnym problemem.  Wartościowanie na mniej- bardziej […]