Październik 2010

WIARA, NADZIEJA, POKORA, MIŁOŚĆ…to  drogowskazy prowadzące do chwili szczęścia. Chwili dłuższej, krótszej w czasie – nie ważne. Ważne, że się pojawia ten moment, na który czekasz, który co dnia przywołujesz […]

CYTATY Z PUBLIKACJI; ŹRÓDŁO – INTERNET ..)Wyodrębnianie grupy dzieci autystycznych, jako osobnej kategorii diagnostycznej, dokonał Leo Kanner w 1943 r.  Pediatra pochodzenia austriackiego od 1938 r. prowadził obserwacje dzieci, które […]